I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.naturomed.pl jest firma: Naturomed Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Owocowa 12, 10-860 Olsztyn, o numerze KRS: 0000384043, NIP: 5862267382, Regon: 221216720.

 2. Klientem naszego sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

 3. Kontakt z usługodawcą odbywa się poprzez: adres poczty elektronicznej - produkty@naturomed.pl, telefonicznie pod numerami +48 58 620 98 87 i +48 505 134 028

II. ZAKUPY

 1. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe.

 2. Zamówienia poprzez sklep można składać 24 godziny na dobę.

 3. Zamawiający składa zamówienie, zatwierdzając formularz zamówienia po skompletowaniu zamawianych pozycji w "koszyku" sklepu internetowego.

 4. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu jest jednoznaczny z zawarciem umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

 5. Wszystkie zamówienia złożone przez klienta są potwierdzane drogą mailową.

 6. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, którego brzmienie staje się integralną częścią umowy sprzedaży.

III. DANE KLIENTA

 1. Zamawiający zobowiązany jest do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych wskazanych w formularzu zamówienia.

 2. Informacje na temat przetwarzania przez Naturomed Sp. z o.o. danych osobowych Zamawiającego dostępne są w Polityce prywatności oraz polityce plików cookies

 3. Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz zgłaszania żądania ich usunięcia.

IV. CENY

 1. Wszystkie ceny są cenami brutto.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian.

V. RABATY

 1. Klienci zarejestrowani w sklepie internetowym www.sklep.naturomed.pl mają możliwość otrzymania stałego rabatu.

 2. Wartość wszystkich zakupów (bez kosztów dostawy i zakupu usług) jest dodawana:

  1. po przekroczeniu wartości 1000 PLN klient otrzymuje rabat na cały asortyment produktów 3%,

  2. po przekroczeniu wartości 2000 PLN klient otrzymuje na cały asortyment produktów stały rabat 5%

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.

 2. W przypadku braku zamówionego produktu na stanie, Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie telefonicznie. W takim przypadku Kupującemu przysługuje prawo anulowania lub zmiany zamówienia.

 3. Termin otrzymania przesyłki przez zamawiającego określony jest jako suma czasu realizacji zamówienia (przygotowania zamówienia do wysyłki) oraz czasu dostawy.

 4. Zamówienie realizowane jest w najkrótszym możliwie terminie - do 7 dni roboczych od daty jego złożenia.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie do 7 dni roboczych, sklep poinformuje o tym zamawiającego drogą e-mailową. Zamawiający może w takim wypadku wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji lub zrezygnować z zamówienia.

 6. Jeżeli zamawiający wybrał realizację na podstawie przedpłaty (przelew na konto), termin realizacji zamówienia zaczyna biegnąć z momentem otrzymania przedpłaty.

 7. W przypadku wyboru płatności przelewu na konto i braku wpłaty po upływie 14 dni od jego złożenia, zamówienie zostanie anulowane.

 8. Tytułem przelewu powinien być: nr zamówienia.

 9. Do każdego zakupionego produktu w sklepie internetowym www.naturomed.pl dołączany jest dowód sprzedaży lub faktura VAT.

 10. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub nieprawdziwe, a także w przypadku gdy zamawiający zalega wobec sklepu z płatnością.

VII. DOSTAWA

 1. Dostawa zamówienia odbywa się poprzez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany w formularzu zamówienia adres zamawiającego poprzez doręczyciela przesyłek. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki.

 2. W przypadku jednorazowego zamówienia koszt wysyłki wynosi odpowiednio:

  1. InPost Paczkomat – przedpłata na konto - 0 PLN

  2. Odbiór osobisty - 0 PLN

 3. Chwilą wydania towaru jest moment odebrania towaru z magazynu firmy, a w przypadku jego wysyłki powierzenie go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (art. 544 § 1 kodeksu cywilnego). Wysyłając towar do Państwa, www.naturomed.pl zapewni sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy w szczególności jej nienaruszalności (zgodnie z art. 545 § 1 kodeksu cywilnego).

 4. Zamawiający powinien sprawdzić przesyłkę w momencie jej doręczenia w obecności doręczyciela. Podstawą do uwzględnienia reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych wynikłych przed doręczeniem przesyłki jest protokół spisany w obecności doręczyciela.

 5. W przypadku niedoręczenia zamówienia z winy kupującego (zły adres dostawy, nieobecność adresata pod wskazanym adresem, odmowa przyjęcia), zamówienie zostaje anulowane i może zostać ponownie wysłane na koszt kupującego.

VIII. WYSYŁKI ZAGRANICZNE

 1. Jedyną możliwą formą płatności jest przedpłata.

 2. W przypadku zamówień przesyłek za granicę, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: produkty@naturomed.pl

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.

 2. Na złożenie (w formie pisemnej) oświadczenia przysługuje czternastodniowy termin liczony od dnia otrzymania towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy dołączyć wysyłając towar do sprzedawcy.

 3. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie nienaruszonym, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi konsument. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić w terminie 14 dni w uzgodnionej formie. Zwracany towar przysłany do sprzedawcy za pobraniem nie podlega rozpatrzeniu.

X. REKLAMACJE

 1. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji względem uszkodzonego towaru w trakcie transportu jest spisanie w obecności dostawcy "Protokołu Reklamacji" i dostarczenie go Sprzedającemu w ciągu 3 dni od daty otrzymania towaru.

 2. Towar przyjęty do reklamacji zostaje wymieniony na identyczny lub inny uzgodniony z Klientem. W takim przypadku sklep ponosi koszt wysyłki niewadliwego towaru do Klienta.

 3. Jeśli otrzymany towar nie pokrywa się z zamówieniem (czegoś brakuje) do reklamacji potrzebny będzie protokół odbioru niekompletnego zamówienia spisany przy kurierze, poświadczający brak jakiegoś towaru.

 4. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

 5. Zamawiający zwraca reklamowany towar odsyłając go przesyłką pocztową na adres: 81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 17/005. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych "za pobraniem". W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zamawiający otrzymuje przesyłkę z wymienionym towarem przesłaną na koszt sklepu. W przypadku niemożności zrealizowania wymiany towaru na wolny od wad, zamawiający otrzymuje zwrot kwoty zapłaconej za reklamowany towar.

 6. Zwroty pieniężne, w przypadku niemożności zrealizowania wymiany towaru na wolny od wad, dokonywane są w terminie 10 dni od spełnienia łącznie następujących warunków:

  1. Nadesłania przez zamawiającego zwracanego towaru wraz z paragonem

  2. Nadesłania przez zamawiającego podpisanego dokumentu zwrotu towaru.

XI. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Zbieraj punkty i wymieniaj je na rabaty w sklepie internetowym.

Przypominamy najważniejsze zasady obowiązujące w Klubie Naturomed:

     1. Punkty przyznaje się według zasady: 1 punkt za pełne wydane 5 zł;

     2 .Każde 100 punktów to 5 zł rabatu.

Jak założyć swoje konto w programie lojalnościowym?

 1. Wejdź na stronę www.naturomed.pl

 2. Przejdź do zakładki „Sklep - Internetowy”

 3. Załóż konto na stronie.

 4. Za zakupy będą naliczone punkty na Twoim koncie.

-Na stronie www.naturomed.pl możesz na bieżąco sprawdzać stan swojego konta punktowego wchodząc do swojego zaplecza w zakładce „Program lojalnościowy”

Jak otrzymać rabaty w programie lojalnościowym?

      1. Wejdź na stronę www.naturomed.pl

      2. Po zalogowaniu do swojego konta wejdź do zakładki „Program lojalnościowy”

      3. Dalej naciśnij „Generuj kupon” wpisz ilość punktów które chcesz wymienić na Rabaty i użyj przycisku „Dokonaj wymiany”.

      4. Po wymianie punktów dostaniesz kupon rabatowy z kodem, który musisz skopiować.

      5. Przy zakupie wklej swój kod w okno „Kod promocyjny” i naciśnij dodaj.

-Kody nie wykorzystane znajduj się w zakładce „Program lojalnościowy” dalej wybierz „Historia wymiany (Pamiętaj że kod jest ważny przez 24 godziny).

XII. PRAWA AUTORSKIE

Zawarte w serwisie materiały podlegają ochronie praw autorskich.

XIII. ZAKOŃCZENIE

Spory wynikłe z transakcji między zamawiającymi a sklepem rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby sklepu.